Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod profihokejka.cz, provozovaný společností www. MIG GROUP s.r.o.. Podmínky jsou platné od 1.6.2015.

Identifikace provozovatele:

www. MIG GROUP s.r.o.
Nárožní 2787/7a, 158 00 Praha 5
IČO: 28260066
DIČ: CZ128260066
Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 136010

Součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

Objednávka

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a závaznost objednávky.

Internetový obchod profihokejka.cz je servisem který umožňuje objednat Vám příslušné hokejky z aukci či retailových společnosti Severní Ameriky. Po odesíláni objednávky společnost www. MIG GROUP s.r.o. jako provozovatel obchodu se zavazuje dodat v příslušné lhůtě objednané Vámi hokejky z těchto aukci nebo od retailových společnosti.

O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na email uvedený v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty.

Zrušení objednávky

Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.

Zrušení objednávky provozovatelem

Provozovatel si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku:

 1. Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení
 2. Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh.
 3. Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

Objednávku lze zrušit také pouze částečně.

O zrušení objednávky Vás bude provozovatel do 48 hodin informovat emailem. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem nebo platební kartou, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

Částečné zrušení objednávky

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, provozovatel po dohodě z kupujícím zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

Zrušení objednávky kupujícím

Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí a to buď emailem a nebo telefonicky.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu)

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. V takovém případě kupující zašle zboží na adresu provozovatele společně s prohlášením odstoupení kupujícího od smlouvy. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 1. musí byt v původním nepoškozeném obalu
 2. nesmí být použité
 3. musí být nepoškozené
 4. musí být kompletní (včetně krabiček, stojánků, manuálů, certifikátu apod.)
 5. s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list)

Provozovatel doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné, protože neruší za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, provozovatel si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

Při splnění všech výše uvedených podmínek provozovatel vrátí kupujícímu zaplacené peníze a to převodem na účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude provozovatel odstoupení od smlouvy akceptovat odstoupení a zboží bude vráceno na náklady okupujícího zpět.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.

Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání většího množství zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky nebo emailem.

V případě platby předem je dopravné a balné započítáno do celkové ceny objednávky a při doručení se neplatí.

Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu profihokejka.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.